అక్కా…! 26

telugu sex stories “అక్కా…”అని అరుస్తుండగానే కారిపోయింది లేవడానికి ప్రయత్నిస్తే అక్క పట్టు వదలలేదు,

అక్క: “కిందంతా గలీజ్ చేస్తావ్ ఇక్కడే కార్చు..”

అక్క ముగుంచేలోపే ఇంకోసారి కార్చాను, కార్చిన్దంతా నాకు అక్క మధ్య జిడ్డుగా చేరుతుంది, మూడు నాలుగు, అయిదు, మెత్తబదేలోపే అక్క మల్లి గట్టికా కొఉలించుకున్ది, దాంతో మల్లి చివరిసారిగాకక్కినది, అందులో కుడా చివరి సిప్లో వుండే మజాలానే వుంది. జిద్దంతా మా శరీరాల మధ్య పాకుతుంది, ఇక అయిపొయింది కదా అనుకోని లేవబోయాను, అక్క వదలలేదు. నా సంకలు పట్టుకొని పైకిలాక్కుంది ఆయిల్, జిడ్డు వల్ల అలా జారిపోయాను, అక్క పొంగులు మా ఇద్దరినీ వేరు చేస్తున్నాయి, లాక్కోగానే నా పెదాలను జుర్రుకుంటుంది, నాలుకతో ఎంగిలంతా తగిలిస్తుంది.

కాసేపటికి నన్ను కిందికి వదిలి “ఆ బ్రా ఇవ్వు అని ఇప్పించుకొని జిద్దంతా తుడుచుకుంది, బ్రా నా చేతికిచ్చి..

అక్క: “లోపలి వెళ్లి తుడుచుకొని స్నానం చేయి పో…, అమ్మ వచ్చే టైం అయింది”

నేను లోపలికి వెళ్లి గ్లీజేర్ ఆఫ్ చేసాను. వేడి నీళ్ళు వదిలితే పిచ్చి వేడిగా వస్తున్నాయి, డోర్ తెరిచి

నేను: “నీళ్ళు చాల వేడిగా వస్తున్నాయి అక్కా….”, అప్పటికి అక్క పిటికోట్ తో తుడుచుకుంటూ ఉన్నింది,

అక్క: “అయ్యో, ఆఫ్ చేయడం మరిచిపోయాను., వుండు ఇంకో బక్కెట్ తెస్తాను”, అని లేచి అట్టే బయటికి వెళ్ళింది, నా బత్రూమ్లోని బక్కెట్ తో వచ్చింది, అక్క నడిచే టప్పుడు పాల పొంగుల డాన్సుభలే ముచ్చటగా ఉన్నింది. బాత్రూమ్లోకి వెళ్లి వేడి నీళ్ళ బక్కెట్ లోంచి నీళ్ళు తీసి ఒంకో బక్కెట్ లో వేసి, చల్ల నీళ్ళు వదిలింది, అది నిండాక, ఇంకో బక్కెట్ లో వదిలింది.

అక్క: “బయట ఎం చేస్తున్నావ్, టైం అయిపోతుంది, అమ్మ వస్తే టిఫిన్ చేయకుండా ఎం చేస్తున్నారు అని, అనుమానిస్తుంది, త్వరగా రా ఇద్దరం కలిసి చేద్దాం…”

అక్క పిలవగానే ఉపుకుంటూ బాత్రూమ్లోకి వెళ్లాను, అక్క చిన్న స్టూల్ మీద కూర్చుంది, మోకాళ్ళు పాల పొంగులను దాచేసాయి మగ్గుతో మీద నీళ్ళు వేసుకుంటుంది, అంటా కొత్తగా అనిపిస్తుంటే చూస్తూనిలబడాను, నీళ్ళు వేస్కున్నాక, సబ్బు తీస్కొని నా వైపు చూసి,

అక్క: “నీళ్ళు వేస్కున్తుండు, సబ్బిస్తా…”

నేను నీళ్ళు వేసుకుంటూ అక్క వైపు చూస్తున్నా, అక్క సబ్బుతో శరీరమంతా రుద్దుకుంటుంది, పాల పొంగులను రుద్దుకునేతప్పుడు అవి నీళ్ళు కలిపినా మైదా పిండిలా కదులుతున్నాయి. అది చూసినేలకేసి చూస్తున్న నా సుల్లి మల్లి కదులుతుంది, కాని ఏదో నొప్పిగా వుంది,

తను రుద్దుకొని సబ్బు నాకు ఇచ్చింది, నేను తీస్కొని రుద్దుకుంటూ అక్క వైపు చూస్తున్నా, అక్క వ్యర్ తో వీపు కాళ్ళు రుద్దుకుంటుంది, అప్పుడు చేతులు వెనిక్కి అన్నప్పుడు పొంగలు రెండు ఇంకాపెద్దగా ఉబ్బి బయటికి వచ్చాయి, అక్క రుద్దుకున్తుంటే డింగ్ డింగు అంటూ డాన్సు చేస్తున్నాయి అది చూసి నా సుల్లి సక్కంగా నిలబడి అక్క మొహానికేసి చూస్తుంది, నేను నిలబడి అక్క కూచొనిఉండడంతో నా సుల్లి కచ్చితంగా అక్క మొహం వరుకు వుంది.

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

అక్కా…!

ఇది నా మొదటి కథ

సరిత టీచర్

అక్క రుద్దు కోవటం ఆపి, లేచి నిలబడింది, నా చేతిలోని సబ్బు ఇప్పించుకొని వెనిక్కి తిరిగింది, పాంటి లోపల చేయి వేసి పిర్రలు రుద్దుకొని, తర్వాత రహస్య ప్రదేశంలో రుద్దుకుంటుంది, ఆత్రుత తట్టుకోలేకవెనుక నుండి వెళ్లి తొంగి చూసాను. నాకు ఎం కనిపించక పోయినా అక్క మాత్రం నన్ను చూసింది,

అక్క: “ఏంట్రా… వెధవా…?”

నేను: “ఒకసారి చుపించక్కా….”

ఏదో అడగాలని అడిగాను కాని చుపిస్తాదనే ఆశ మాత్రం లేదు, కాని అక్క మాత్రం ఒక్కసారిగా పాంటి కిందికి లాగేసి కాళ్ళలోంచి విడిపిస్తు..

అక్క: “చూడరా, ఏముందని?, అంతే. దానికి అంత ఏడుస్తున్నావ్..”

అంతా వెంట్రుకలే నల్లగా,a అంతకు మించ ఏమి లేదు అక్కడ, శిల్పం లా చూస్తుండిపోయా, కాని అక్క నీళ్ళతో పిర్రలు, ఆ వెంట్రుకలు కడుక్కొని బయటికి వెళ్ళిపోయింది, బయటికి వెళ్ళిపోయాక నేనుస్పృహలోకి వచ్చాను, అప్పుడు గుర్తొచ్చింది, అక్క చెప్పినట్టు అక్కడ సుల్లి లేదు కదా అని.

వెంటనే నీళ్ళు వెస్కొని బయటికి పరిగెత్తాను, రూమ్లో లేదు, డ్రెస్ వేస్కునేంత టైం కుడా అవలేదు కదా. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటూ హాల్లోకి వెళ్లాను,

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 

//rus-demografia.ru

2 thoughts on “అక్కా…! 26”

  1. please continue these akka stories. Chala intrest ga vunai. Aa idari madya sex ayye varaku continue cheyandi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *