నెల కు ఒక రోజు 4

By | February 14, 2020

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 4 ఆ డాక్టర్ పేరు శిరీష  మీరు ఒకసారి  వసుంధర గారిని చూపించండి తను సెవెంత్ ఫ్లోర్ ఉంటుందిఈవినింగ్ మీకు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటాను అంటూనర్స్ ఈ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ అన్ని డాక్టర్ శిరీష ఇచ్చేయండి అంటూ బయటికి వెళ్లిపోయాడు …..నేను మెల్లగా వాసు కేసి చూస్తూ ఇంతకీ నాకు ఏం జరిగిందో చెప్పండి అని అడిగాను..వాసు. రాత్రి నీకు సెక్స్ చేసి పడుకున్నాక బాత్రూంలోంచి దబ్ అన్న సాండ్ వచ్చింది నేను ఏమయిందో అనిలోపలికి వచ్చి చూసేసరికి నువ్వు కింద పడిపోయి ఉన్నావు. అది ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా నాకు చాలా భయం వేసింది వెంటనే ముఖంమీద నీళ్లుపోసి చూసాఅయినా నీలో ఎలాంటి చలనం లేదు  గుండె ఆగినంత పనైంది నాకు ఏం చేయాలిరా  దేవుడా అనుకుంటూ నాకు తెలిసిన దేవుళ్లందరిని మొక్కు కుంటు  భయం భయంగా నీ ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి చూసా నీ ఊపిరి ఆడుతూ ఉంది వెంటనే నీకు నైటీ తోడిగి కారు దాకా ఎత్తుకుని వచ్చి హర్పటల్ జాయిన్ చేసాను ఆతరువాత మీ అమ్మ నాన్నకి మా అమ్మ నాన్న కి ఫోన్ చేసి జరిగిన విషయాన్ని చేప్పివాల్లను ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళామన్న నువ్వు రెండు రోజుల తరువాత ఇప్పుడే కళ్లు తెరిచావు అంటూ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు..నేను,. ఏడుస్తూ ఉన్న ఆయన్ను నా యద పైకి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *