ఓ యువకుడి జీవితం 45

By | February 12, 2020

telugu sex stories ఓ యువకుడి జీవితం 45 ఆ మాట అనేసరికి సమీరా కి ప్రాణం లేచొచ్చింది,అబ్బా అలా అంటావేంటే బాబూ నువ్వు చెప్తే చేయనా అంటూ పోనీ వాడికి ఏదైనా టాబ్లెట్స్ ఇవ్వనా నీ చుట్టూ తిరిగేలా అంది నవ్వేస్తూ..వాడికి టాబ్లెట్స్ ఎందుకే డైరెక్ట్ దుంకుతాడు అనుకుంటూ “అంత పనీ చేయకు,అసలే వాడు ఎద్దులాగా ఉన్నాడు మీదపడితే తట్టుకోలేను” అంది గిరిజా..హుమ్మ్మ్మ్మ్ అలాంటి ఎద్దులాంటి మగాడి చేతిలో నలిగితేనే నే మజా అంటూ ” పోనీ నేను ట్రై చేయనా?” అంది డైరెక్ట్ గా తన ప్లాన్ ని బయటపెట్టి..ఆహా తమరు ఇంత సడెన్ గా వచ్చారు అంటేనే అర్థం అయింది నాకు,ఏదో మా పైన ప్రేమతో వచ్చావనుకున్నా ఇదా మ్యాటర్ అందివ్యంగ్యంగా..
ఆ మాటకి నవ్వేస్తూ “అబ్బా మీరంటే నాకు అభిమానం లేదా” అంది గోముగా..ఆ మాటకి బృందా-గిరిజా లు నవ్వుతూ అలా అంటావేంటే నీ గురించి మాకు తెలియదా అన్నారు ప్రేమగా..నిజానికి సమీరా ఒక రకంగా వీళ్ళ వల్లే ఒక ఉన్నత స్థానం ని పొందింది సమాజంలో..తన ఉన్నతిలో వీళ్లిద్దరి పాత్ర ఎప్పుడూ సింహ భాగం లో ఉంటుంది.. ఈ మధ్య టైం దొరకలేదు గానీ ముందు అయితే వీళ్ళు ఎంత కలిసి ఉన్నారో అనేది బాగా తెలుసు వీళ్ళకి..హ్మ్మ్ సరేలే గానీ ఏమి చేశారు వంట అసలే ఆకలిగా ఉంది అంది సమీరా..మ్మ్ చేసాములే వే సరే రండి తినేద్దాం అంటూబృందా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్తోంటే సమీరా మాత్రం “యంగ్ మ్యాన్ గోపీ ఎక్కడా” అంది నవ్వుతూ..గిరిజా తేడాగా చూస్తూ “ఏంటే మా కోసం వచ్చావా లేకా వాడి కోసం వచ్చావా” అంది తీక్షణంగా.ఆ మాటకి నవ్వేస్తూ ” అబ్బా అతనూ తినాలిగా

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *