పద్మ మోహన్ 10

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 10 పద్మ వానిని తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళింది వాణి ఏడుస్తూ ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయండి నేను మీ జోలికి రాను నేను ఎక్కడికైనా వెళ్లి బ్రతుకుతాను అని ఏడుస్తుంది.

పద్మ వాణి కన్నీళ్లు తెలుస్తూ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్లొద్దు అక్కడే ఉండు అని అంటుంది వాణి ఆశ్చర్యపోతూ ఇక్కడ……!
అవును అక్కడే ఉండు అనిపద్మ లోపలికి వెళ్లి మంచి నీళ్ళు తీసుకొని వానికి ఇచ్చింది.
మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు అని వాని అంది.
మీరు కాదు అక్క అని పిలువు అని చెప్పింది పద్మ.
ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయండి మీరు ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు మీ ఇద్దరి మధ్య నేను ఉండటం బాగోదు.
అసలు నేను రోజు ఒక దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ళ పక్కలో పడుకో వలసిన దాన్ని ఇలా వచ్చి మీ ఇద్దరి మధ్య తగాదాలు పెడుతున్నాను నావల్ల ఇప్పటికే చాలా తప్పు జరిగింది ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఉండటం అసాధ్యం అని అంటుంది.

ఈ మాటలన్నీ మోహన్ రూమ్ లోకి వినపడి బయటకి వచ్చి చూస్తాడు. వాణ్ణి చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు. వాణి మోహన్ ని చూసి మళ్ళీ ప్లీజ్ మీరైనా చెప్పండి. నన్ను వదిలేయండి. మీ జోలికి నేను రాను అని మోహన్ కి చెబుతుంది. మోహన్ కి ఏమీ అర్థం కాదు. బయటకి వెళ్ళిన వాణి ఎందుకు వచ్చింది, ఎవరు తీసుకువచ్చారు అంతా మోహన్ కి అయోమయంగా ఉంటుంది.

పద్మ వానిని రూమ్ లోకి తీసుకు వెళుతుంది వాణి నేను ఏమీ చేయను ఒక ఆడదాని గా నీ బాధ అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టి నాతోపాటు ఉండమన్నాను ఇందులో ఎటువంటి తన దూరఅభిప్రాయం గానీ, నీ మీద కోపంగని లేదు. నువ్వు సంతోషంగా ఉండు నువ్వు టెన్షన్ పెట్టుకోవద్దు. నీ దగ్గర ఉన్నఅగ్రిమెంట్ పేపరు నేను చూశాను ఆ పేపర్స్ ద్వారా నువ్వు చాలా దూరం వెళ్ళవచ్చు కానీ నువ్వు ఏమీ మాట్లాడకుండా బయటికి వెళ్లావు.
వాణి : కానీ ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు ఉండటం కష్టం కదా ఇరుగుపొరుగు వారికి అనుమానం వస్తుంది.

ఇంతలో మోహన్ వచ్చి తనతో చాలా థ్యాంక్స్ పద్మ అని ఆమె చేయి పట్టుకో పోతుండగా వెనక్కి జరుగుతుంది.
పద్మ అని ఆశ్చర్యంగా చూస్తాడు.
వాణి ఈ రూమ్ లో నుంచి ఆయన్ని బయటికి వెళ్ళమని చెప్పు నాతో మాట్లాడటం గానీ నన్ను ముట్టుకోవడం గానీ కుదరదు అని చెప్పు.
వాణి :ప్లీజ్ నావల్ల మీరు దూరంగా ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను.
పద్మ : నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి అక్క అని పిలవమని చెప్పానా, ఇంకోసారి చెబుతున్నా నువ్వు బయటికి వెళ్తాను అన్నా,;;;;;;; అక్క అని పిలవకున్నా ని కడుపులో పెరుగుతున్న మన బిడ్డ మీద ఒట్టు.
వాణి :మీరు
పద్మ : అదిగో మళ్ళీ
వాణి : అక్క నన్ను ఎక్కడ ఉండమంటావ్ ఓకే కానీ మరి నువ్వు ఆయనతో ఎందుకు మాట్లాడను అంటున్నావు.
పద్మ : వాటికి సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం నాకు లేదు ముందు ఆయన్ని బయటికి వెళ్ళమని చెప్పు కోపంగా
మోహన్ :ఓకే పద్మ …….! బయటికి వెళ్తాను కానీ నీకు మరోసారి థాంక్స్ .
వానికి మళ్లీ జీవితాన్ని ఇచ్చావు అని చెప్పి బయటకి వెళ్ళాడు మోహన్.
మోహన్ బయటకు వెళ్లగానే పద్మ వంటగదిలోకి వెళ్లి అన్నం కలిపి వాని నోట్లో పెడుతుంది.
అక్క నాకు ఇవ్వు నేను తింటాను.
పద్మ :నేను పెట్టకూడదా
వాణి : పెట్టొచ్చు
పద్మ : పట్టు మరి
వాణి ఒక ముద్ద తిన్న తర్వాత కటిలో నుండి నీళ్లు ధారగా కారతాయి.
పద్మ : ఎందుకు ఏడుస్తున్నావ్ ?
వాణి : అక్క నేను ఎవరో మీకు తెలియదు. మీరిద్దరూ ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ మీరిద్దరు ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నందుకు అని ఏడుస్తూ………!
పద్మ : నీకు మరోసారి చెబుతున్నా నువ్వు ఏడిస్తే ఊరుకోను
వాణి : అక్క నువ్వు చెప్పిన ప్రతి మాట వింటాను. నేను ఒక మాట చెబుతాను అది నువ్వు వింటావా.
అది ఒక్కటే వింటే నువ్వు ఏమి చెప్పినా చేస్తాను.
పద్మ : ఏమిటది బయటికి వెళ్తావా కోపంగా
వాణి : ఛి కాదు అక్క మీరిద్దరు ఇంత ప్రేమ చూపిస్తుంటే నేను బయటకు ఎందుకు వెళ్తాను.
పద్మ : మరి ఇంకేమిటి చెప్పు
వాణి : నేను చెప్పింది వింటానని నాకు మాట ఇవ్వు
పద్మ : ముందు నువ్వు చెప్పు తర్వాత మాట ఇస్తా
వాణి :కుదరదు ఇందాక నువ్వు మన బిడ్డ అన్నావు కదా,,,,, ఆ బిడ్డ మీద ఒట్టేసి చెప్పు నేను చెప్పిన మాట వింటాను అని.
పద్మ :సరి చెప్పు వింటా

వాణి : అలా కాదు నీ చెయ్యి ఇవ్వు అని పద్మ చేతిని తన కడుపు మీద వేసుకుని ఇప్పుడు చెప్పు అంది.

పద్మ :కొంచెం సేపు ఆలోచించి సరే మన బిడ్డ మీద ఒట్టు నువ్వు చెప్పిన మాట నేను వింటాను.

వాణి :అక్క నువ్వు ఆయనతో మాట్లాడటం గానీ ముట్టుకోవటం కానీ కుదరదు అని చెప్పావు మీరు ఇద్దరు నావల్ల విడిగా ఉండటం ఇష్టం లేదు. నువ్వు మన బిడ్డ మీద ఓటు వేసావ్ ఆలోచించుకో.

పద్మ కి ఏమి చెప్పాలో ఏమి చేయాలో అర్థం కాలేదు.

వాణి :ఏమిటి అక్క ఏమి మాట్లాడవు

పద్మ :సరే నువ్వు చెప్పిన దానికి ఒప్పుకుంటాను కానీ నా ఒక పది రోజులు సమయం కావాలి.

వాణి : అక్క పది రోజులు సమయం తీసుకున్నా కానీ మాట్లాడటం గానీ ముట్టుకోవటం కానీ కుదరదు అని మాత్రం చెప్పవద్దు ప్లీజ్…
పద్మ : సరే

పద్మ :హాస్పిటల్ కి వెళ్ళావా ?

వాణి :వెళ్లాను అక్క
పద్మ :మరి మందులు ఎక్కడ ఉన్నాయి
వాణి :ఆ కవర్లో ఉన్నాయి అక్క
పద్మ : సరే మంచినీళ్లు తీసుకు వస్తాను ఉండు అని పద్మా వెళ్లి మంచి నీళ్ళు తీసుకువచ్చి వానికి టాబ్లెట్లు, మంచినీళ్లు ఇచ్చి పద్మ ఆ గది తలుపు వేసింది.
వాణి : అక్క నువ్వు ఇక్కడే పడుకుంటావా?
పద్మ : మరి ఎక్కడ పడుకోవాలి.
వాణి : అక్క ఆయన దగ్గర పడుకోవచ్చు గా
పద్మ : నాకు పది రోజుల సమయం కావాలని అడిగా గుర్తులేదా
వాణి : ఉన్నది కానీ……! మాట్లాడను అని చెప్పావు కానీ ఆ రూమ్ లో పడుకోవటానికి ఏమయింది.
పద్మ :నేను ఆ పది రోజులు కూడా అడిగింది దీనికే
వాణి :అక్క నువ్వు ఉండి కూడా ఆయన ఒంటరిగా పడుకోవడం బాగోదు
పద్మ : ఏం పర్లేదు నువ్వు ఆయన గురించి ఆలోచించడం మానేసి ప్రశాంతంగా పడుకో ఇన్ని రోజులు నీతో ఎంజాయ్ చేశాడుగా….!
ఇప్పుడు ఆ బాధ ఏమిటో తెలుస్తుంది నువ్వు మా గురించి ఆలోచించడం మానేసి ప్రశాంతంగా పడుకో
వాణి పద్మ ఒకే మంచం మీద పడుకున్నారు కొంచెంసేపటికి పద్మ వాణి వేపు అదేపనిగా చూస్తుంది.
వాణి :ఏమిటి అక్క అలా చూస్తున్నావు.
పద్మ :నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు వాణి
వాణి : అలా అందంగా ఉండటం వల్లే నన్ను వాడుకొని వదిలేసాడు
పద్మ: వాణి మళ్లీ ఎందుకు ఆ ప్రస్తావన మర్చిపో.
వాణి : ఉమ్మ్
పద్మ : ఇక పడుకో

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

చెల్లితో బంచిక్

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

………………………………………………

One thought on “పద్మ మోహన్ 10”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *