పద్మ మోహన్ 12

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 12 పద్మ ఇంటికి చేరుకున్నాక మధ్యాహ్నం అన్నం తిని ఇద్దరు  పడుకున్నారు. పద్మ సాయంత్రం లేసి వానికి టిఫిన్ పెట్టి మళ్లీ వంట రెడీ చేస్తుంది.
చీకటి పడుతూండగా ఏడు గంటలకు మోహన్ వచ్చాడు తన గదిలోకి వెళ్లి టవల్ కట్టుకొని  బాత్రూంలోకి వెళ్ళాడు.
ఒక గంట గడిచాక పద్మ  గట్టిగా అన్నం తిందువుగాని రా అని గట్టిగా మోహన్ రూమ్ దగ్గర నిలబడి పిలుస్తుంది.వాణి ఆ మాటలు విని చిన్నగా ముసిముసినవ్వులు నవ్వుతుంది పద్మ కూడా చిన్నగా నవ్వి ఊరుకుంది.
మోహన్ గదిలో నుంచి రావడం గమనించి ఇద్దరు సైలెంట్ గా కూర్చున్నారు.

ముగ్గురు డైనింగ్ టేబుల్ ముందు  కూర్చున్నారు పద్మ వానికి  అన్నం పెట్టి తాను కూడా పెట్టుకొని తింటుంది. కానీ మోహన్ కి అన్నం పెట్టలేదు వాణి పద్మ  వాకా  ఆశ్చర్యంగా చూసింది. వాణి మోహన్కి  అన్నం పెడుతుండగా నువ్వు ఎక్కడకి కూర్చో అని కోపంగా అరిచింది.
వాణి : అది కాదు అక్క ఆయనకి అన్నం పెడతాను.
పద్మ :ఏం పర్లేదు పెట్టుకుంటారు నువ్వు కూర్చొని తిను
వాణి :  అది కాదు అక్క
పద్మ : ఒయా…నువ్వు కూర్చొని తిను.
పర్లేదు వాణి నువ్వు కూర్చో ,,,,,,,,అన్నం తిను  అని పద్మ  ఇంకా వంకర గా చూస్తున్నాడు.
ముగ్గురు భోజనం చేసిన తర్వాత ఎవరి గదుల్లొకి వారు వెళ్లారు.

కొంత సమయం గడిచాక మోహన్, పద్మ, వాణి ఉన్న రూమ్ లో కి వెళ్ళాడు. వాణి వెంటనే లేచి ఏమి కావాలండి అని అడిగింది.
మోహన్ : నీతో మాట్లాడాలి ఒకసారి నాతో రా.
పద్మ :ఎక్కడికి …………అది ఎక్కడికి రాదు 
మోహన్ : నేను నీతో మాట్లాడలేదు….?అవును  నాతో మాట్లాడు అని చెప్పావు కదా మరి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు.
పద్మ : నేను నీతో మాట్లాడలేదు దాంతో మాట్లాడుతున్నాను.
మోహన్ :వాణి నువు ర  నీతో మాట్లాడాలి.
 పద్మ : వాణి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు. ఐమైనా  మాట్లాడుటే ఇక్కడే మాట్లాడొచ్చు !!!! గదిలోకి తీసుకెళ్లి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు.
మోహన్ : వాణి నిన్ను తీసుకు వచ్చింది నేను. నువ్వు దాని మాట వినాల్సిన అవసరం లేదు ….. నువ్వు రా….
పద్మ : నువ్వు ఆగు వాణి  ఏమిటి మాట్లాడుతున్నావ్ మరోసారి  చెప్పు…… పెళ్లి చేసుకొని తీసుకొచ్చావా…..!లేకపోతే ఎవరికైనా పెద్దవాళ్ళ కి చేపి  తీసుకొచ్చావా….! ఏదో గొప్ప పని చేసినట్లుగా మాట్లాడుతున్నావ్ ఒక్క మాట మేడంతో  చెబితే నీ  జీవితాంతం ఏడుస్తావ్. ఇంకా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే దాని మొహం చూసి మేడం తో చెప్పకుండా ఆగ 
 నేను ఇన్ని రోజులు నీతో మాట్లాడను అని చెప్పే కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడవలసి వచ్చింది నువ్వు దాన్ని గదిలోకి ఎందుకు రమ్మంటున్నావ్ నాకు తెలియదా?

మోహన్ : అంత తెలిసిన దానివి పంపి వచ్చు కదా మరి.అని అంటూ వాణి చేయి పట్టుకుని లాగుతున్నాడు.
పద్మ : ఆగు దాని వడలు  ఎక్కడికి రాదు. వాణి నువ్వు కూర్చో.వాణి  వెంటనే మంచం మీద కూర్చుంది.
మోహన్ :వాణి నీకు ఇది పద్ధతి కాదు.
పద్మ : హలో ఏమైనా ఉంటే నాతో మాట్లాడు. దాంతో కాదు.
మోహన్ : సరే అయితే ఇంతకీ ఏంచేయదలచుకుఓ  చెప్పు 
పద్మ : నేను అది ఏమీ చెమ్మా.. నువ్వు ఈ గది నుంచి బయటకు వెళితే నాకు అదే చాలు.
మోహన్ : ఓకే నేను అవసరం లేదు గాని నా ఇల్లు, నా తిండి, నా డబ్బు అవసరమే మరి పద్మ :అయితే ఏమంటావు ఇప్పుడవన్నీ మాకు ఇవ్వ 
మోహన్:  అవును
పద్మ:  సరే అయితే మేడం తో మాట్లాడి వస్తాను అని పద్మ బయటకి బయలుదేరుతుంటే
వాణి :అక్క ఆగు ప్లీజ్ ఇంతటితో వదులై…. నేను బయటకు వెళతాను నా గురించి మీరు ఇద్దరూ గొడవ పడొద్దు.
పద్మ : వాణి  ఇది నీ గురించి గొడవ పడటం లేదు ఆయన గదిలోకి నేను ఆ గదిలోకి  ఎందుకు రమ్మంటున్నాడు తెలుసా?
వాణి : తెలుసా అక్క..నేను నీ దగ్గర ఉండను ఆయన దగ్గర ఉండను నేను బయటికి వెళ్తాను అని ఏడుస్తుంది.
పద్మ : వాణి  నువ్వు ఏడవద్దు.

మోహన్ ఇంకా చేసేదేమీ లేక అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాడు.
పద్మ కాసేపు మంచం మీద కూర్చుని వాణి  వైపు చూసి మందులు వేసుకున్నావా అని మంచినీళ్లు ఇచ్చింది. 
వాణి మందులు వేసుకొని దిగులుగా కూర్చుంది.
ఏమిటి వాణి  ఆలోచిస్తున్నా అని పద్మ అడిగింది. ఏమీ లేదు అక్క నా గురించి ఈ గొడవలు ఎక్కడికి దారి తీస్తాయో అని భయమేస్తోంది.
ఏమి కాదు నువ్వు ఏమి ఆలోచించకుండా పడుకో.

అర్ధరాత్రి పద్మ వాణి మంచి నిద్రలో ఉండగా మోహన్ వల్ల గదిలోకి వెళ్ళాడు. ఆ గది లో బెడ్ లైట్ మాత్రమే వెలుగుతుంది. వాణి ఒక మంచం మీద పద్మ ఒక మంచం మీద పడుకున్నారు. మోహన్ కి చాలా కోపంగా మరియు కసిగా ఉంది చాలా రోజుల నుంచి సరైన దెంగులాట లేదు. ఇంకా నిదానంగా పద్మ ఉన్న మంచం మీదకి చేరి పద్మ చీరని లంగాని నిదానంగా పైకి లేపుతున్నాడు చిమ్మచీకట్లో పద్మపూకు  కనబడుతుంది అప్పుడే చిన్నచిన్న మొలకలు వచ్చాయి బహుశా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తన అత్తులు గొరిగి ఉండొచ్చు అని నిదానంగా తన తొడల మధ్య సందు చేసుకుని తన లుంగీ లాగేసి తన మడ్డని పూకుకి ఎదురుగా పెట్టాడు.
మోహన్ చాలా జాగ్రత్తగా పద్మా బాడీకి తన బాడీ తగలకుండా జాగ్రత్త పడుతూ తన పూకు మీద మడ్డ  తో రుద్దుతున్నాడు. ఇన్ని 

సంవత్సరాలు సంసారం చేసిన మోహన్ పద్మకి  ఎలా చేస్తే తన దారిలోకి వస్తుందో మోహన్ కి బాగా తెలుసు. పద్మ తన రెండు తొడలని వెడం చేసింది. మోహన్  ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తన మడ్డ ని పద్మ పూకు లోకి నేటి పద్మ  మీద పడి నోట్లో నోరు పెట్టాడు.
పద్మా వెంటనే కళ్ళు తెరిచి ఆరవడానికి ప్రయత్నించింది కానీ మోహన్ నోట్లో నోరు పెట్టడం వల్ల  కుదరలేదు. రెండు చేతులతో మోహన్ ని పక్కకి నెట్టినికి ప్రయత్నిస్తోంది కానీ మోహన్ చాలా బలంగ   మరియు చాలా కామంతో ఉన్నాడు. 
మోహన్ పద్మ పెనుగులాటలో పద్మ చేతికి ఉన్న గాజులు మరియు పట్టీల శబ్దం రావడంతో ఏమిటని వాణి కి  మేలుకోవ వచ్చింది.
వాణి ఇప్పుడేం చేయాలి ఆయనకి వద్దు అని చెప్పాలా…? లేక అక్కకి ఏమీ కాదు అని చెప్పాలా  ……? నేను ఈ గదిలో ఉండాలా….?  వాణి కి ఏమి చేయాలో అర్థం కావడంలేదు.

వాణి పద్మమోహన వంక మరోసారి చూడకుండా గదిలో నుండి బయటకి వచ్చేసింది.

ఇంకా మోహం పద్మని ఇరగ  దేన్గుతున్నాడు. పద్మా ఇంకా తనతో పెనుగులాడుతూనే ఉంది.మోహన్ తన చేతుల్నిపద్మ  సళ్లమీద వేసి పిసుకుతున్నాడు జాకెట్టు అడ్డంగా ఉండటం వల్ల జాకెట్ ని లాగేసాడు జాకెట్ చినిగి పక్కకి వచ్చేసింది.మోహన్ చానా కామంతో ఉన్నాడు నోటితో తన సల్లని పట్టుకొని లాగుతున్నాడు.పద్మ  నోటి నుండి ఏడుపు వస్తుంది.
చి నాకు ఇష్టం లేక పోయినా నన్ను దెంగుతున్నారు. మీకు ఇది పద్ధతి కాదు.

మోహన్ పద్మ మాటలు పట్టించుకోకుండా ఎక్కడపడితే అక్కడ కొరుకుతూ ముద్దులు పెడుతూ తన సల్లని గట్టిగా లాగి లాగి  వదులుతున్నాడు తన మడ్డని ఒక్కసారి బయటికి లాగి మళ్లీ లోనకి దించాడు.
మోహన్ రెండు సళ్లను మార్చి మార్చి చీకుతూ….చేత్తో ఇంకో దాన్ని పట్టుకుని పిసుకుతున్నాడు.నడుముని పట్టుకుని ఆమె మెడ ఒంపులో తల దూర్చి మళ్ళీ తన పెదవులతో ఆపకుండా ముద్దులు పెడుతూనే ఉన్నాడు.మోహన్  పద్మని లేపి లేపి వాయిస్తున్నాడు. పద్మ  ఏమీ చేయలేక ఒళ్ళు మొత్తం మోహన్ కి వదిలేసింది.
కొంచెం సేపటికి పద్మ పూకులో  కూడా ఊట ఉరడంతో మోహన్ ని తన మీదికి లాక్కుంది.
పద్మ చేతులు మొహం మీద పడగానే మోహన్ కి  చాలా కసి పెరిగింది వెంటనే మోహన్ పైకి లేచి తన రెండు తొడలు వెడ్మ  చేసి గట్టిగా దెంగుతున్నాడు.

నీ యమ్మ ఇన్నిరోజులు ని పూకు లేకుండా చేశావు కదా ఏ లంజా…ఏముందే నీ పూకు …..అబ్బ్బ అహ్హ పద్మ …… నే అమ్మ ని దేంగా ……గాలి లంజ ….. దమరి లంజ ….ఆహ్హ్హా అబ్బ్బ అటు పద్మ పూకు లో కార్చాడు.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

చెల్లితో బంచిక్

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

………………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *