ప్రేమ పగ పోరాటం 29

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 29 భాను-అలాగే (అని చెప్పి వెళ్లిపోయింది) నేను మంచం మీద పడుకుని అత్తల,మామయ్యలు,బాబాయి,పిన్ని,అమ్మ,నాన్న,తాత,నానమ్మ.ఇలా ఒకరి తరువాత మరొకరు ఇలా అందరి గురించి ఆలోచిస్తూ నానమ్మని నేను అసలు చూడలేదు, నాన్న నా చిన్నపుడే చనిపోయారు. తాత… తాత అర్రోజు చెప్పిన మాటలు గుర్తుకువచ్చాయి. డైరీ…..ఎక్కడ?లేచి  తలుపు వేసి  గది  మొత్తం వెతకటం మొదలుపెట్టాను.నాకు గదిలో ఏమి కనపడలేదు. పక్కగదిలోకి వెళ్ళి అక్కడ వెతికాను అక్కడ ఏమి కనపడలేదు. మిగిలింది బాత్ రూమ్ అక్కడ వెతికాను అక్కడ నిరాశ ఎదురైంది. మళ్ళీ వచ్చి మంచం మీద కూర్చొని ఎక్కడ?ఎక్కడ???? బుర్రలో ఒక మెరుపు వచ్చింది. వెంటనే లేచి మంచాన్ని చూశాను. అది పెద్ద మంచం ఏళ్ల తరబడి అది అక్కడే ఉంది దాన్ని కదపలేదు. ఒకసారి దాన్ని కదపడానికి ట్రై చేశాను అస్సలు కదలడం లేదు. ఒకసారి దాని చూట్టు తిరిగాను 4కోళ్ళు,కింద అడుగు వెడల్పుతో నాలుగు సైడ్ వాల్స్ అంతకు మించి ఏమికనపడలేదు. మంచం కింద పడుకుని మంచాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూశాను ఏమి కనపడలేదు, కానీ సైడ్ వాల్స్ చాలా మందంగా ఉన్నాయి. వాటిని వేళ్ళతో తడుముతు వెతుకుతుంటే చిన్న రంధ్రం తగిలింది. జేబులో ఫోన్ తీసి లైట్ వేసి చూస్తే అక్కడ తాళం పట్టే రంధ్రం. వెంటనే నా పర్సు తీసి దానిలో తాళంచెవి తీసి దానిలో పెట్టి తిప్పాను వెంటనే “టక్”మని శబ్దం వచ్చింది. పైకి లేచి మొత్తం వెతికాను. మంచం తలగడ పక్కన సైడ్ వాల్ సగం కొద్దిగా పైకి లేచింది. దాన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తే దానికి ఒక వైపు రెండో తాళం ఉంది. దాన్ని పట్టుకుని పట్టుకుని పైకి లేపాను లోపల ఒక డైరీ ఉంది. దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి ఆ సైడ్ వాల్ ని కిందకి నొక్కను. మిగతా దానితో కలసిపోయింది. కింద ఉన్న తాళం తీసి రెండో తాళంలో పెట్టి తిప్పగానే మళ్ళీ సైడ్ వాల్ సగం పైకి లేచింది. “ఇది ఇలా పని చేసిద్ది అన్న మాట”అనుకుని  డైరీ తీసుకుని టైమ్ చూశాను 9గం!! దాటింది. అంటే సరళ రాదు అనుకుని చదవడం మొదలు పెట్టాను.
జయ ఇంటి దేగ్గర
మణి,సరళ ముసుగులు వేసుకుని జయ ఇంటికి వచ్చారు.సరళాని అక్కడ వదిలి మణి వెళ్లిపోయాడు. భాను తలుపు తీసి సరళాని పట్టుకుని లోపలికి వచ్చింది. సరళ వళ్ళు మొత్తం జ్వరంతో కాలిపోతుంది. జయ వచ్చి చెక్ చేసి
జయ-భాను! సరళ వళ్ళు మొత్తం కాలిపోతుంది. ఇవాళ వెళ్ళటం కుదరదు ఏమో.
భాను-నాకు తెలుసు. అందుకే ఇవ్వాళ రావడం కుదరదు అని చెప్పసాను.ఒకవేళ సరళాకి ఇష్టమైతే వెళ్దాం. నాకు తెలిసి సరళ సిద్దంగాలేదు.
సరళ- ఇవాళ నాలో కొద్దిగా కూడా ఓపిక లేదు. వాళ్ళంతా నొప్పులుగా ఉంది.
భాను-నాకు తెలుసు. వాడితో చేయించుకున్న ప్రతిసారి రెండో రోజు సెలవు పెట్టవలంసిందే. అందులోనూ నీకు మొదటిసారి వెళ్లింది.నీకు చాలా టైమ్ పట్టిద్ది. కదా జయ?
జయ- అవును (సిగ్గుపడుతూ). సరళ వళ్ళు నొప్పులెనా? ఇంకా ఏమైనా నొప్పులు ఉన్నాయా?
సరళ-అక్కడ బాగా నొప్పిగా,మంటగా ఉంది.
భాను-(చిలిపిగా)అక్కడ ఎక్కడ? సరిగ్గా చెప్పు.(నవ్వుతూ)
సరళ-(సిగ్గుతో బుగ్గలు ఎర్రగా కందిపోయాయి.) ఇక్కడ. అని వెలుతో చీర పైనుండి చూపిస్తూ.
భాను-(నవ్వుతూ)ఎక్కడ చీర మీద?
జయ-భాను ఇంకా చాలు ఇప్పటికే తను సిగ్గుతో చచ్చిపోతుంది ఇంకా తనని ఆటపట్టించకు.
భాను-నేను ఎక్కడ ఆటపట్టిస్తున్నాను? నొప్పి ఎక్కడో తెలిస్తేనే కదా మందు వేసేది. పైగా ఇక్కడ ఉన్నది మనమేగా చెప్పవచ్చు ఏమి అవ్వదు.
జయ-సరళ అది అలాగే ఆట పట్టిస్తుంది. నువ్వు బట్టలు తీసి ఇక్కడ పడుకో నీకు మసాజ్ చేస్తే తొందరగా తగ్గుతుంది.
సరళ-ఇక్కడ? బట్టలు లేకుండానా? నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది.
భాను-దెంగిచ్చుకునేటప్పుడు లేని సిగ్గు ఇప్పుడేందుకు?(నవ్వుతూ)
జయ-భాను నువ్వు కొద్దిగా ఆగు. ఇప్పటికే తను సిగ్గుతో చచ్చిపోతుంది. సరళ నువ్వు రా.
సరళ-అలాగే అని బట్టలు మొత్తం తీసి నేలా మీద ఉన్న పక్క మీద పడుకుంది.
జయ-భాను నువ్వు చెప్పింది నిజమే. సరళ బాగా నలిగింది. కిందనైతే చెప్పనవసరం లేదు పెదాలు రెండు ఎర్రగా కందిపోయి,వాచిపోయింది.
సరళ-చూస్తూ ఉండటమేన చేసేది ఏమైనా ఉందా? నన్ను తొందరగా బాగుచేయి.
భాను-అవునమ్మ జయ తొందరగా బాగు చెయ్యి. తరువాత వెళ్ళి రాజాతో దెంగిచ్చుకోవాలి.(నవ్వుతూ)
జయ-కోపం వద్దు ఇదిగో మొదలుపెట్టేశాను.(అని మసాజ్ మొదలుపెట్టింది)
రాజ దేగ్గర
మొదటి పేజీలో “రాజ నువ్వు ఈ డైరీ చదువుతున్నావ్ అంటే నేను నీకు చాలా దూరంగా ,చావుకు చాలా దేగ్గరగా ఉన్నని అర్దం.” అది చదవగానే కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. అంటే తాత చావబోతున్నారా?చంపేస్తున్నారా? కళ్ళు తుడుచుకుని చదవడం మొదలుపెట్టాను. “ఇది నీకు, నాకు,మీ అమ్మకి సంభంధించినది. ఇది మొత్తం చదివినతరువాత నీ ముందు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి వాటికి సమాధానం వెతుకు.
ఫ్లాష్ బాక్

 తాత (రాజశేకర్)మాటల్లో

పూర్తి కథ ఈ సైట్ లో (తెలుగుసెక్స్ స్టోరీస్.దేసి)

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *