రెండు జంటలు 6

telugu sex stories telugu boothu kathalu ఆఫిస్ లొ పని మీద ధ్యాస పెట్టలేక పోయిండు చంద్ర.. సుకన్య ఎద పొంగులే కండ్ల ముందాడుతాఉంటాంటె , పిర్రల ఎత్తులె ఊపిరి పీల్చనీయకుండ చేస్తుంటె. ధ్యాసెట్లుంటది?!…. ఇంతల బుజం మీద దెబ్బ పడే సరికల్ల సోయొచ్చింది ..
‘ఎంటి మిస్టర్.. జాబ్ లొ జాయిన్ అయ్యి మూడవనెల గడుస్తున్నది.. పార్ట్టి ఇచ్చుడు లేదా?..’ అనె GK (గౌతం కుమార్) తేరుకొన్నడు చంద్ర..
.. అరె.. గౌతం.. చెప్పుర!..’ అన్నడు చంద్ర..తేరుకుని
గౌతం చంద్ర స్కూల్ ఫ్రెండ్.. అదే

ఫాక్టరిలో సేల్స్ ఎక్జిక్యూటివ్…అసలు గౌతమే చంద్ర కు ఈ జాబ్ ఇప్పించిండు..
‘ఎమ్ రా.. ఖయాలోంమే ఖోగయా!?… చిన్ననాటి మిత్రుని గూడ పట్టించుకుంట లేవు!’ అన్నడు గౌతం చంద్ర పక్కన కూర్చుంట..
‘ మూడ్ బాగ లెదురా..’ అన్నడు చంద్ర..
.. పిల్లల పరేశానేనా.. అయిన అప్పుడే పిల్లలేందిరా.. లైఫ్ ని, వైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయక..’ అన్నడు , చంద్ర భాధ తెలిసిన గౌతం..
..నీ కేంరా.. నువ్వు బ్రహ్మచారివి.. ఎన్ని అయిన చెప్పుతావు.. నీకు పెళ్ళి అయితె తెలుస్తది..’ అన్నడూ విసుగ్గ..
‘పెళ్ళా?.. నాకా??.. అప్పుడెనా???.. ’ అన్నడు గౌతం తమాషాగా..
..అప్పుడె అంటవేటి రా.. ముడ్డి కిందకి 29 ఏళ్ళు వచ్చినయ్.. చాలదా?…
.. పిల్ల దొరకాలెగద రా!
నీ లవర్ వున్నది గా!..’ ..
‘లవర్ ఎవరు?..
..ఎవరంటవేందోయ్?.. సేల్స్ ప్రమోషన్ పేరు పెట్కొని బైక్ ఎనుక ఎక్కించుకొని తిరుగుతవ్ గద!
..ఆ రూపా నా!?..అనుకుంట నవ్విండు

. ఆమెను తలుచుకుంట..
రూప తెలుగు అమ్మాయే అయినా.. పుట్టి, పెరిగింది పునే లొ.. వాళ నాన్న రిటైర్ అయ్యి తిరిగి హైదరబాద్ లొ సెటిల్ అయ్యడు..బాగ పైసలున్నోళే ఐనా , టైం పాస్ కు జాబ్ చేస్తుంది..
నవ్వుతవేందిరా .. రూప నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నరు కదా..’ అన్నడు ఆశ్చర్యంగ!
..ఆఫీసోళ్ల మాటలు నువ్వుకూడ నమ్మినవా!?..ఆమెకు మస్తు పైసలున్నోళ్లుకావాలె..
..మళ్ల బై మీద అట్ల కూర్చుంటదీ!..
..మాది ఒక అండర్ స్టాండింగ్ లే..
..ఏంటిదిరా మీ అండర్ స్టాండింగు?..
..నువ్వు ఒప్పవులే.

. పాత కాలపోనివి..’ అన్నడు గౌతం ఎగతాళి గా..
‘..చెప్పరాదు!..’ అన్నడు చంద్ర కొంచెం కోపంగ!..
..కోపానికొస్తున్నవేందిరో!?..అనుకుంట ఎవరైన వింటున్నరేమో అనటిటు జూసి , ..లివ్ ఫర్ ఎంజాయ్ మెంట్.. అనుకున్నమిద్దరం .. అన్నడు గౌతం చిన్నగ..దెంగులాట గూడ నడుస్తదన్నట్లు చెయ్యి ఆదించుకుంట..
.. ఓరి!.. పిల్లలైతె!?..
..పధ్ధతులున్నయ్ లేవోయ్..
..బిడ్డా!..నీకసొంటి పిల్ల తొ పెండ్లైతె తెలుస్తదిలె!
..పెండ్లికి ముందు ఎవరెట్లుండిరొ ఎవనికెరుక!..నే కేర్ చెయ్యరబై..
..నేను నీఅంత మోడ్రన్ కాదుర అయ్యా!…
. ..పోనిరాదది! .. నాకు పార్టి బాకి వున్నవు , మర్చినవా?..’ అన్నడు గౌతం..
.. హైదరబాద్ వచ్చిన సంది , ఇంటిఖర్చుకి , క్లినిక్ ఖర్చుకే ఔతున్నయ్ రా పైసలన్ని.. కొంచెం సిగ్గుపడ్త..
..పార్టి అంటె ఏ బావర్చి లనో ఇమ్మంటలేన్లేవోయ్.. ఇంట్ల బిర్యాని తినబెట్తె చాలు..’
.. ఖాలి బిర్యాని యేనా!..’
.. అవు రా.. హొటెల్ ఫుడ్ బోర్ ఔతున్నది ..

అన్నడు గౌతం బతిమిలాడుతునట్టు ..
.. నో ప్రాబ్లెంర!..అట్లనె.. నా భార్య చేతి బిర్యాని బాగుంటది కూడ..’ అంట ఆహ్వానించిండు చంద్ర , జీతంల ఇంక వెయ్యి రూపాయలున్నయ్ లే!… అని గుర్తు తెచ్చుకుంట..
.. ఎన్నడు?..’ అడిగిండు గౌతం సంతోషంగ..
…‘రేపె.. ఆదివారం కద..లంచ్ కి రా..’
.. డన్..
..ఇంతల ఆఫిస్ బాయ్ వచ్చి ‘గౌతం సార్..

రూప మేడం పిలుస్తున్నరు మిమ్మలని..మీటింగ్ కు ఎళ్ళా ల్నంట!’ అన్నడు సన్నగ నగుకుంట..
..ఓకె రెపు కలుద్దం..’ అనుకుంటెళ్ళిండు గౌతం ..
…రూపా.. రూపా కుమారి.. చూస్తి గద ఆమెను!.. మోడ్రెన్ అమ్మయి.. కొంచం ఫాస్ట్ కూడా.. యెప్పుడు లూజ్ హైర్ తొ జీన్స్ టీషర్ట్స్ లొ చలాకి గా వుంటుంది.. అసొంటి పిల్ల వీనికి పడ్డది.. అది కూడ అండస్టాండింగ్ తో…’ అని మనసులొ ఈర్ష్యతొ గొణుకుంటూ తన పనిలొ పడ్డడు చంద్ర …ఆ రోజు సాయంత్రం..
.. పెళ్ళిపందిర్ల అన్ని దిక్కుల తిరిగె సుకన్య,

నగలను చీరెను అమ్మలక్కలకు , హంగు పొంగులను వాళ్ళ మగండ్లకు చూపించుకుంట.. ఇంటికొచ్చినంకగూడ అదే గెటప్ లొ ఉండిపోయె, ఫణి గూడ చూసి మెచ్చుకుంటడని..
..ఐతె ఆ రొజు లేట్ గ ఇంటికొచ్చె ఫణి.., వెంటనె ఫ్రెష్ అయ్యి తిననికె రెడీ అయిండేగాని సుకన్య నగలను గాని, చీరె అందాలనుగాని పొగడలే.. అలిసిపోయిండేమోలే!..అనుకొని సుకన్య కూడ ఊకొనె గాని , మంచమెక్కినంకైన చూడడా?!..చూసి మెచ్చడా?!..అనుకుంట వంటిల్లు సదురుకొని , బెడ్రూం జేరె

పాలగ్లాసుల ట్రే పట్కొని..
.. ఏవొ ఆఫీస్ పేరర్లు చూసుకుంట పాలు తాగిండుగాని , భార్యతొ ఒక్క మాట గూడ మాట్లాడలే!..నగలముచ్చటెత్తలె!.. తిక్కరేగిందేమొ సుకన్యకు, ఖాలి ఐన పాలగ్లాసును విసురుగ మగని చేత్ల నుండి గుంజుకొని , విసవిస టేబుల్ మీద పెట్టిన ట్రే వైపు నడచె..
.. చిటికెల పరిస్థితి ని అర్ఠం చేస్కొని సర్రున ఆమెను దాటి అడ్దంగ నిలబడె ఫణి.. ..
..నీ పనిచూస్కొరాదు!?..అంట పక్కలకెల్లి తప్పించుకోజూసె..
..ఇక నాకొక్కటె పని!..అనుకుంట ఖాలి

గ్లాసులు గుంజ్కొని ట్రేల బెట్టి, ఆమెను లటక్ న చేతుల్ల ఎత్కొని మంచం దిక్కునడిచె..
.. ఏఁ.. ఇడువు!..అనుకుంట నఖరాలు బోయె సుకన్య..
..అవేం కేర్ జెయ్యక ఆమెను సక్కగ తీస్కబోయి మంచం మీద పండబెట్టి, పైట కిందకు గుంజుత మీదెక్కబోయె..
..ఏఁ..నీకెప్పుడదే రంధి!.. అనుకుంట భర్తను పక్కకు తోసి కూర్చొనె..
..ఇంక తియ్యరాదె ఆ ఆభరణాలు !..’ అన్నడు ఫణి సుకన్య సండ్లు నిమురుత..
.. నేను , నా నగలే లొకువ నీకు!.. ఊరంతా.. ఈ రొజు నేను చాల బాగున్నను అన్నరు.. నువ్ కూడ చూస్తవని నే రెడి అయి వుంటె.. పొ.. నన్ను తాకద్దు..’ అన్నది సుకన్య, తన బొడ్డు

మీద తడుముతున్న ఫణి చేయి ని పక్కకు తొస్త ..
…ఎవరెవరన్నరు?!…అంట జాకెట్ మీదనుంచె సుకన్య చనుమొన కొరకబట్టిండు…
..ఊర్లోళ్ళు , ఇరుగోళ్ళు, పొరుగోళ్ళు..నువ్ తప్ప అం ద రు… అంట భర్త మొహాన్ని పక్కకు తోసె…
‘…సారి రా..చెబ్దమనుకుంటనే మర్చిపోయిన… నువ్వు చాల అందంగా వున్నవు ఈ రొజు..’ అనుకుంట మర్ల తన చేయి సుకన్య సళ్ళ మీద పోనిచ్చె …
…ఏ!…తియ్ చెయ్యి… దీ ని కైతె మరుపుండదు!..
..నిజమంటెనో!.. నువ్వు చాలా అందం గా వున్నవియాల.. ఊరంత చెప్పిందో దిక్కు.. నేను చెప్పిందింకొ దిక్కు..నా పద్దతే వేరు…’ అన్నడు ఫణి సుకన్య చెవులను తన పెదాలతొ తడుముత..
..మీ చాల్ లు ఎరికే నాకు!.. ఈ రొజు నన్ను ముట్టద్దు..’ అంట ఫణి ని విదిలించి దూరం గ జరిగి ముడుచుకొని పక్కకు తిరిగి పడుకుంది సుకన్య..
..నువ్ ఎంత ముడుచుకొని పండుకున్న..

నీ కప్ప తెరిచే తాళం నాదగ్గర్నే ఉన్నదే!..’ అనుకుంట పక్కకు తిరిగి పండుకొన్న సుకన్య గుద్దలకి తన మొడ్డని రుద్దె..
…ఆ మాటకి ఒక్కసారి గా ఎదొ గుర్తుకు వచ్చినట్లై భర్త వైపు తిరిగె సుకన్య..
‘హా… నాకు తెలుసు.. నీకు ఎం కావాల్నొ..’ అనుకుంట ఆమె రెండు చేతులను ఎడమచేతితొ పట్టిబెట్టి, కుడి చేతితొ చీర, జాకేట్,లంగా లను పీకి పడెయ బట్టిండు..
.. ఏమో అన్నవూ!..’ అనె..భర్త చేస్తున్న పనికి అడ్డు చెప్పక …
… ఏమన్న!.. అనె ఫణి… తప్పుగేమైన

అన్ననా అని.. ఆలోచించుకుంటనే ఆమె బ్రాసరీ ని ఇడిపిస్త..
‘ఎదొ.. కప్ప.. తాళం అంటివి!..’ అనె, సండ్లు పిసుగించుకుంటనే దీర్ఘం గా ఆలొచిస్త..
‘ అదా!…నీ.. కప్ప .. తెరిచె.. ఉం..ఉం.. తాళం చెవి.. నా దగ్గర వున్నదే !…అన్నా!..తప్పేమున్నది?..అనుకుంట ఎదురుప్రశ్న వేసె , ఆమె సళ్ళు చీక్కుంట..
..చెవి ఏంటిదీ?!..అంటున్న!..అనె , సాగదీసుకుంట..
..ఇగొ..గిదే!.. అనుకుంట ఒక చేతి వేల్తో

కొంచెం టైం బొడ్డు కెలికి , ఐనంక దానినే ఆమె పూకు లో దూర్చి తిప్పి.. అసల్ది , పె ద్ద ది ఇంకొకటున్నది!.. చూస్తవా?..అనుకుంట కన్నుగీటె ఫణి
..అప్పుడర్థమయ్యె సుకన్య కు చంద్ర చూపులకి మాటలకి పొంతన.. ..తన రొమ్ములను గుచ్చే చంద్ర చూపులు , డబల్ మీనింగ్ మాటలు గుర్తురాంగనె కంపరం పుట్టె… భర్త కు చెప్పుదం అనుకుంట.. ‘ఏమండీ..’ అన్నది సుకన్య ..
…అప్పుడె పూకుల ఉన్న ఫణి వేలు , ఆమె గొల్లి ని కెలికె చిన్నగ.. ..ఏఁ.. ఆఁ.. నా మాటిను!.. అనుకుంట తొడలిప్పె సుకన్య, జిగురూరుడుతొ..
…తయారున్నదని గ్ర్సహించి మీదెక్కి , మడ్డను

పూ పెదాలకు రుద్దె ఫణి..
.. పూ పెదవుల మధ్య పైకి కిందికి కదుల్తావున్న మడ్డ గుండు రేపే కోరిక నోపలేక .. ప న యినంక చెప్పుదంలే! అనుకొని.. ‘ ఊఁ.. ‘ అనుకుంట నడుమెత్తె సుకన్య , భర్త మొడ్డ దెబ్బల తొ చంద్ర ఆలొచనలు పక్కకి పెట్టెటందుకు..
.. వెంతనె మడ్దను తేనెలూరిన సుకన్య పూకు ల చిన్నగ తొసె..
సుకన్య మీద వాలి పొయి సుకన్య మెడ మీద ముద్దులెట్కుంట దంచుడు మొదలు పెట్టిండు..
‘ఉస్.. అహ్.. అహ్..ఉం… ఉస్.. అహ్..అహ్…’ అఅంటు భర్త పొటులను అనుభవిస్త ఆమె మూలుగ బట్టె..
…. ఆమె మెడ ను పంటి తొ కొరుకుత, .. పూకు చిరగ దెంగుత ‘నీ… కప్ప.. పప్పు… పప్పే.. ఈ..రో..జు..’ అన్నడు సుకన్య చెవి లొ చిన్నగ
… ‘కప్ప’ ముచ్చటినంగనె చంద్ర గుర్తుకొచ్చె.., ఎందుకొ ఈసారి సుకన్య కు చికాకు రాలే.. .అందమైన చంద్ర ముఖం , కోరికతొ ఇంకింత పెద్దవై , ఎఱ్ఱగై పోయిన అతని కండ్లు, మాట్లాడుకుంటనే

పాంట్ ను తడుముకునె అతడి చేతులు, కళ్ళముందు కదలబట్టె..
… రాబోయె మగడు “ఎఱ్ఱగ బుఱ్ఱగ అందంగ ఉండాలె!”… అని పెండ్లి కి ముందర్నుంచె కలలుగన్న మనిషామె.. ఫణి తొ పెండ్లి నిశ్చయమౌతుంటె , “… కఱ్ఱెగున్నడు , మొరటుగున్నడు …” అని గులగబట్టె… , …ఏ…మగోడట్లగే ఉండాలె…పిల్లగాడు మంచోడు, చెరువుకింద నూరెకరాల పొలమున్నకుటుంబం… సర్దుకోవాలె బిడ్డా!…అంట నచ్చజెప్పి పెండ్లి చేసిన్రు… …పెళ్ళైనంక ఫణి మంచితనంను , ప్రేమను అనుభవించినంక , అతని మగటిమిని

రుచి చూసినంక సుకన్య గులుగుడు బందైపోయె.. కాని ఇయాల చంద్ర చూపులు , మాటలు అణిగిపోయిన ఆమె కోరికను మర్ల రేపె…
… గుంజి గుంజి దెంగుతున్నడు భర్త… దెబ్బ దెబ్బకి చంద్ర నే గుర్తురాబట్టె … చంద్రని ఊహించుకుంటనె భర్త తొ దెంగిచుకుంటాంటె, రక్తం డబల్ వేగంతొ పరుగులు పెట్టబట్టె..
..తప్పు… అనుకుంట కళ్ళు మూసుకొని.. తన మీద

ఊగుతున్న భర్తను బిర్రుగ కౌగలించి సండ్లను అతని ఎదకు హత్తుకొనె..
..ఐన చంద్రనే గుర్తురానట్టె… నోరిప్పితే ఎక్కడ చంద్ర పేరు బయటకు వస్తదో అనుకుంట పెదాలు బిగించి.. మనస్సుల ఒక్క సారి తలుచుకొనె….
…అంతె.. ఆమె పూకు లొ ఊరి ఊరి వున్న తేనె అగ్నిపర్వతం లావాలెక్కపారబట్టె..
ఆ వేడికి తడిచి ముద్దయిన ఫణి సుల్ల సుకన్య పూకు లొ తన జిగురు వదిలేసింది.. రతిలో తృప్తి పొంది ఫణి, … ఇదే చంద్ర తోనైతె ఎట్లుంటదో!…అనుకుంట సుకన్య, నిద్రలొకి జారుకున్నరు…

మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు

చెల్లితో బంచిక్

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *