రెండు జంటలు 9

telugu sex stories telugu boothu kathalu రెండు జంటలు 9 ఈ మగోళ్ళేంది ఇసొంటి సిన్మకు తీస్కొనొచ్చిరీ!.. సన్నగ అనె , పక్కకొచ్చిన సుకన్యతొ….ఏమైంది!..అనుకుంట పోస్టర్ చూసి ..సిన్మా పేరే ..బే ఫిక్రే.. గద! , ..అందుకె వాండ్లు బే ఫికర్ గ ఉన్నరూ..
..బే ఫికర్ ఏంది?!.. , ..బే షర్మ్.. అనాలె వాండ్లను!..
..ఖాలి ముద్దుల కేనా ఇంత పరేషానౌతున్నవ్?..సిన్మల ఇంకేమేం చూపిస్తరో!..అనుకుంట కన్నుగీటె సుకన్య..
..అయ్య!..తెలివిలేక ఒస్తిగదా గీ సిన్మ కూ!.. అని సన్నగ గులుక్కుంట మగోండ్ల మెనుక నడ్చె సింధు..
.. అన్నా..ఇన్నికొత్త హీరొ హోండ బండ్లు కానొస్తున్నయేంది?.. అనడిగె చంద్ర..
.. ప్రమోషన్ వీక్ .. కొత్తగ బండ్లు కొన్నోళ్ళకు గీ సిన్మ టికెట్లు

పంచిరి కంపెనోళ్ళు… ఇంక మిగిల్నయేమొ..స్టాఫ్ కు భీ ఇచ్చిన్రు.. అనె ఫణి
.. నలుగురు థియేటర్ లోనికెళ్ళిరి సీట్లు వెతుక్కుంట .. ఆ వెళ్ళుడులో ముందెనకైనయి జంటలు , ముంగల ఫణి , వెనుక సింధు, నెక్స్ట్ చంద్ర, ఆఖర్ల సుకన్య
..ఎక్కువమంది చిచోరా పోరలు, ఫాషన్ గ ఉన్న వయసు జంటలు, నడివయస్సుజంటలు, అక్కడక్కడ ముసలి జంటలుగూడ!
..మస్త్ హై కహ్తెరె బావ్ఁ పిక్చర్.. ..అనబట్టె ఒక పోరడు, ముంగలకెల్లి వెళ్ళె సింధు సుకన్యల ముందెనకెత్తులను చూస్కుంట..
..వాని చూపు గమనించిన సుకన్య సన్నగ నగుకుంట విలాసంగ నడిచె ..పైట ఇంకింత నిండుగ కప్పుకుంట నడిచె సింధు..
.. ఒక కొనాకు నాల్గు వరుస సీట్లు కన్పడగనె …అటెళ్దం.. అనుకుంట నడిచిరి ..మేమీ కొనా ల కూర్చుంటం ,మీరెళ్ళుండ్రి లోపలకు..అనుకుంట ఆగి వెనకడుగేసె చంద్ర… మెత్తగ వీపుకు తాకె ఎనకనె వచ్చె సుకన్య సండ్లు.. పెయ్యంత గరమైపోయె చంద్రగానికి..
..షాక్ ఎబ్జార్బర్స్ మస్తున్నయిరా ఈ బండికి!.. అని సన్నగ

అనె ఎనుక లైన్ ల కూర్చున్న ఒక పోరడు..
..సారీ.. అని గొణుగుత పక్కకు జరిగె చంద్ర..
పర్వలేదుతీ!…అనుకుంట ముంగలకడుగేసె సుకన్య …ఆమె పూసుకున్న సెంట్ వాసన ముక్కుల జొఱ్ఱగనె మత్తుగ కండ్లు మూసుకొనె ..
.. సీటింగ్ ప్లాన్ మారుడుతొ అప్పటికె లోపలకు అడుగెట్టిన ఫణి వెననకు మర్లాల్సొచ్చె.. ..తల కిందికి దించుకొని వస్తావున్న సిందుకు ఫణి ఛాతీ కి అతుక్క పోయినంత పనాయె..చేతులాయన ఛాతీ మీద పెట్టి ఆపుకున్నగూడ ఫలితం లేకపోయె.. ఆరెలు గుచ్చుకున్నట్లాయె ఫణికి
..ఎఱ్ఱగైపోయిన ముఖంతొ సుకన్యకు దోవిచ్చి ఆమె పక్క సీట్ల కూర్చొనె సింధు.. పక్కన కూర్చొనె చంద్ర..
అడ్వర్టైజ్ మెంట్లు, ట్రైలర్లు ఐనంక మొదలయ్యె సిన్మ
..పారిస్ ల తీసిన సిన్మనేమో..మొదలవుడే ముద్దులతొ.. ఖాలి హీరొ హీరోయిన్లవె గాదు.. వయసు జంటలు, ముసలి జంటలు , యల్ కెజి జంటలు ..
ముఖాలు ముఖాలు చూస్కొనిరి ఆడోండ్లు.. ..ఖుష్ ఐపోయిరి మగోండ్లు..
..తర్వాతైన చక్కగ నడుస్తదా నంటె.. తొడల్ను సగం వరకె కవర్ చేసె స్కర్ట్ తొడిగి , మగోండ్ల షర్ట్ ను బొడ్డు పైనకు ముడి గట్టిన బక్క హీరోయిన్ ( సండ్లేం తక్కువ లెవ్వులె..) , ఖాలి అండర్వేర్ మీదున్న సిక్స్ పాక్ హీరొ ల కొట్లాట.. వానికి పెయ్యంత పల్చగ వెంట్రుకలు..
..హీరోనట్ల బఱ్ఱెబాతల చూడంగనె గౌతంగాడిట్లనె ఉంటడేమో!..

అనిపించగనె పెయ్యి గరమైపోయె సింధుకు.. అదే ఫణి సార్ కైతె చిక్కగుంటదేమొ బొచ్చు?!..అనె ఆలోచన మనస్సుల మెదలంగనె శరీరంల రక్తమంత ముఖం లోనకురికొచ్చె.. ఛీ!..ఎసొంటి ఆలోచనలొస్తున్నయి నాకు!..అనుకుంట సిన్మ చూడబట్టె..
ఇంతల గోడకేలాడుతున్న హీరొ గాని టి వి ను కిట్కి లొ కెల్లి బైటకిసిరి , సూట్ కేస్ తీస్కొని పోతనె ఉంటది హీరోయినమ్మ.. ..నా షర్టిచ్చిపో!..అనరుస్తడు హీరోగాడు.. ..ఆయమ్మ ..థూ!..అన్నట్ల చూసి , ఆయింత షర్టిడిచి హీరోగాని ముఖం మీదికిసిరి , ఖాలి బ్రాసరీ మీదనె ఒక అర్దనిముషం కొట్లాడి బైటకెళ్తది, వేరె షర్టెక్కించుకుంట..
.. దాన్నెట్ల చూస్తాన్నరో చూస్తివా మనమొగోళ్ళు!..అంట

సింధు చెవిలొ గుసగుసలాడె సుకన్య , చంద్ర ముఖం చూస్కుంట ..
..భర్త దిక్కు మొఖం తిప్పంగనె , ముంగలికురికొచ్చిన సుకన్య సండ్లను, స్క్రీన్ మీద హీరోయిన్ సండ్లను, మార్చి మార్చి చూసె భర్త మొఖం కన్పడె , సిగ్గులేనోడు…అనుకుంట తల పక్కకు తిప్పంగనె, అదె పనిజేసె ఫణి ముఖం కన్పడె.. ..ఇట్ల చూస్తున్నడేమీయన?..నేను దానిలెక్క కొడ్తున్ననా?..అనుకుంట కొంచెం గర్వంగ తల దించుకొనె సింధు..
..ఫ్లాష్ బాక్ లొ హీరొ హీరోయిన్ల ఫస్ట్ కలయిక ,లవ్ , ..పెండ్లి తరువాతి ముచ్చట!.. ముంగల ఒక ఇంట్ల కలిసుండి ఎవరెసొంటోళ్ళొ చూస్కుంటం.. అని తల్లి తండ్రులకు ఇన్ఫర్మేషనిచ్చి వానెనక ఎళ్ళొస్తది హీరోయినమ్మ..
..తర్వాత పైన చెప్పిన కొట్లాట.. ..మళ్లకలుస్తరు..
..ఇట్లనె సంసారం- కొట్లాట- అలగైపోవుడు- మళ్ళ కలుసుడు లతొ నడుస్తావుంటది సిన్మ, గరం గరం ముద్దులతొ, హాట్ హాట్ బెడ్రూం సీన్లతొ.. ..ఇంతల ఇంకొక పోరగాన్ని హీరో గానికి పరిచయం చేసి..వీన్తొనె నా పెండ్లి.. అంటది హీరోయినమ్మ.. ఇంట్రవెల్..
.. హా!..అనుకుంట హాల్ల మగోళ్లంత లేచిరి.. బాజాఫ్త మడ్డలొత్తుకుంట .. ..వాండ్లు బైటకొక దిక్కెళ్ళంగనె ఇంకొక దిక్కు వెళ్ళబట్టిరి హాల్ ల అక్కడక్కడున్న ఆడోండ్లు .. ..సింధు , సుకన్య లు గూడ

లేచెళ్ళిరి వాండ్ల వెనుక..
.. రెండు మూడు టాయ్లెట్లుండుడుతొ లైన్లు కట్టిరి ఆడోండ్లు..
..గిదేం సిన్మ?..గిట్ల తీసిన్రేంది..థూ!.. అనబట్టె ముందరున్నఒక అమ్మ , ..ఏ..అట్లంటనె ముద్దుల సీన్లను కండ్లార్పక చూస్తున్నవు గావు!?..అనెక్కిరించె ఆమె వెంటున్నఇంకొక అమ్మ ..
..ఏంసిన్మనో ఏమోగాని, ఇయాల్టి సంది ముద్దులిమ్మని చంపుక

తింటడేమొ!. అంటుండె వెనకున్నవేరొక అమ్మ… ..ఏ…ఇస్తె ఏంబాయె!.. చిన్నగ అనె , వెంటున్న ఇంకొకమ్మ..
..నీకేమమ్మ!..అట్లనే అంటవ్!..అని రుసరుసలాడె మొదటామె..
..అవు.. బావ బుఱ్ఱమీసాలోడుగద!.. అనుకుంట ఎక్కిరించి , ..అంత ఖాయిషుంటె అటిటౌదం తీ!..అనుకుంట ..కొంటె నవ్వుతొ కన్నుగొట్టె అన్నామె
.. ఆ ముచ్చటిన్న మన హీరోయిన్ల ముఖాలు ఎఱ్ఱగైపోయె.. ..దబ్బదబ అవసరం తీర్చుకొని హాల్ లోకురికొచ్చిరి..
..ఎట్ల మాట్లాడ్తున్నరో విన్నవా?.. అనుకుంట ఒక సీట్ల కూర్చొనె సింధు ..
..ఖాలి మాటలే గద!..చేసిన్రా ఏమన్ననా!..అనె పక్కసీట్ల కూర్చొనె సుకన్య , సన్నగ నవ్వుకుంట..
..థూ!.. చేస్తరా ఎవ్వలైన!?.. అని సింధు సన్నగ అంటాఉంటె లైట్లు తక్కువగాబట్టె .
..కొద్దిగైనంక సిన్మ గూడ మొదలయ్యె , హీరోయిన్ చూపు ఇంకొక మగోని దిక్కు తిరిగె సీన్ తొ.. ..చేతగానోడ్ననుకుంటున్నవా?!..అన్నట్లు హీరోగాడు గూడ ఇంకొక పోరిని పడ్తడు..
.. రెండు నిముషాలైనంక..ఏడబోయిన్రీండ్లు!.. అని సన్నగ అనె సింధు , దిక్కులు చూస్త..
..ఆగమైపోరులే!..సిన్మజూడు!.. అని జవాబిచ్చె సుకన్య, ..

కొత్తజంటల మధ్య గరం కిస్సింగ్ సీన్స్ మీదికెల్లి చూపు తిప్పకుండ..
..పెయ్యిమీద నూలు పోగైన లేకుండ , కొత్తపోరి బెడ్రూంలకెల్లి బైటకెళ్ళిన హీరోను చూసి .. సిగ్గులేనె లేదీసిన్మ వాండ్లకు!.. అనుకుంటనె , సింధు కూడ చూడబట్టె..
..ఇంతల పాప్కార్న్ , చిప్స్ పాకెట్లు పట్కొని, స్క్రీన్ ను చూస్కుంట సీట్లల్ల కూర్చొని ..తీస్కొ..మన్నట్లు చేతులు జాపిరి మన హీరోలు
.. ముంగలికురికొచ్చిన ఎత్తులకు తాకి, చేతులకెల్లి ఒడిలకు జారె చిప్స్ పాకెట్ ఒకామెకు.. .. మెత్తని ఆరెలు గుచ్చుకొనుడుతొ ఇంకొకామె ఒడిలకు జారె పాప్కార్న్ పాకెట్..
..ఏ.. ఇడిచేస్తవూ!..అనుకుంట పాకెట్లను ను దేవులాడ బట్టినయి మగ చేతులు ,స్క్రీన్ మీదికెల్లి చూపు తిప్పకనె
.. ఇద్దరమ్మలకు సండ్ల పై మొనలు మొలలైపోయినయి ..

ఒక అమ్మకు మెత్తని వేళ్ళస్పర్శకు శరీరమంత పులకింతలతోనైతె , ఇంకొకమ్మకు చిక్కగ వెంట్రుకలున్న ముంజేతులు సండ్లను, తొడలను రుద్ది నందుకు..
..కెలుకుతావున్న చేతులను ఇద్దరమ్మలు లటక్కున పట్కొనిరి గాని ..చెయ్యి మెత్తదనం అనుభవిస్త ఒకామె , రెండు చేతులల్ల సమ్లాయించక ఇంకొకామె , పది సెకన్లదాక అట్లనే ఉండిపోయిరి..
..ఐనంక ఒడిలల్ల ఉన్న చేతులను వెన్కకు తోసి , కరెంట్ స్పీడ్ తొ సీట్లు మారిరి మన హీరోయినమ్మలు, రక్తం చిందె ముఖాలతొ , కెరటాల్లెక్క పొంగె సండ్లతొ..
..జరిగినది మగోళ్లు గమనించింన్రో లేదోగాని , ఎవ్వరు చప్పుడు చెయ్యలె..
.. సిగ్గుతొ ముడుచుకపోయి ఆడోండ్లు, లొట్టలేసుకుంట మగోండ్లు సిన్మ చూడబట్టిరి .. కధ పది వంకలు తిరిగినంక, పెళ్ళిండ్లు చేస్కోనికె ఒకే చర్చ్ కొస్తరురెండు జంటలు.. ..పాగల్ గాండ్లలెక్క అందరు కొట్లాడుకున్నంక హీరోగాడు హీరోయినమ్మను లేప్కొని పోవుడుతో సిన్మ ఖతమౌతది..
…ఏం సిన్మనయ్యా యిదీ!.. , .. బే ఫిక్రే.. గాదు, బేషర్మే!.. ఐతె చక్కగుంటది.. అనుకుంట ముసలిజంటలు.. , ..ఏమన్నను!..గరం గరమున్నది సీన్మ!.. అనుకుంట నడివయసు జంటలు , ముఖాలు

ముఖాలు చూసుకుంట ,మత్లబీ నవ్వులతో వయసు జంటలు , మస్త్ హై రే బావ్, ఫిర్ దేఖేంగె కల్!..అనుకుంట చిచోర పోరలు , బైటకెళ్ళిరి..
..పెనిమిట్ల ముఖాలు చూడలేక, వాండ్ల వెనుకనె తలలు కిందికేసుకొని నడిచిరి సుకన్య , సింధులు.. ..బైట్కొచ్చినంక ఆటోలు దొరుకుడే కష్టమైపోయె.. ఎట్లైతెనేం ఒక ఆటోను దొరకబట్టిరి..ఐతె డ్రైవర్ పక్కన ఇంకొకడుండె..
.. ఇక తప్పక , నల్గురు లోపల్నె స్దురుకొనిరి..సింధు, సుకన్యలు సీట్ మీద కూర్చొంటె చంద్ర ,ఫణి సైడ్ రాడ్స్ మీద.. మౌనంగనే కూర్చొనిరందరు.. ..ఆటొ కుదుపులకొ , సిన్మ గర్మీకొ ఆడోండ్ల సండ్లు ఊకూకె అదరబట్టె.. ..పక్కనున్న భార్య మీద గాక , ఆమె పక్కనున్న పక్కింటోని భార్యల మీదుండె మగోండ్ల చూపులు.. దొంగచూపులతొ అది గమనిస్తనే ఉండిరాండోండ్లు .. ఎట్లైతెనేం ఇల్లుజేరి , గుడ్ నైట్లు చెప్పుకుంట లోపలి కెళ్ళిరి రెండు జంటలు..

మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు

చెల్లితో బంచిక్

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *